Regjistrimi i anijeve në Suedi

 • Regjistrimi i përkohshëm në 5-7 ditë
 • Qasja në ujërat e Suedisë
 • Regjistrimi zyrtar i flamurit
 • Përkthimi i betuar është i disponueshëm
 • Kërkohet anketë sipas llojit të regjistrimit
 • Regjistrohu si pronar privat ose i korporatës
 • Regjistrimi argëtues është i vlefshëm për 1 vit
 • Regjistrimi komercial është i vlefshëm 3 vjet
 • Pa tarifa të fshehura çmimet gjithëpërfshirëse
 • Në dispozicion për të gjitha kombësitë

 


Regjistrimi i jahteve në Suedi

Regjistroni jahtin tuaj nën flamurin e Suedisë!

Regjistrimi i jahteve nën Flamurin e Suedisë

Qeveria suedeze mandaton regjistrimin e të gjitha anijeve dhe skive jet. Procesi i regjistrimit është i strukturuar për të lehtësuar një përvojë të shpejtë dhe efikase për pronarët e anijeve private. Kjo përfshin paraqitjen e informacionit thelbësor, si emri i anijes, gjatësia dhe detajet e motorit, së bashku me dëshminë e pronësisë.

Çdo pronar varke që i përmbahet kushteve të përcaktuara nga departamenti suedez i regjistrimit është i kualifikuar për të regjistruar anijen e tij. Regjistrimi i anijeve luan një rol vendimtar në rritjen e sigurisë, sigurisë dhe zbatimin efektiv të rregulloreve detare. Është e rëndësishme të theksohet se të dhënat e procesit të regjistrimit dhe kërkesat mund të ndryshojnë në bazë të llojit dhe madhësisë së varkës.

Cilat janë avantazhet kryesore të regjistrimit nën flamurin suedez:

 • Qasja në ujërat suedeze dhe evropiane: Fitoni privilegjin e lundrimit dhe eksplorimit të ujërave suedeze dhe evropiane, duke hapur mundësi për udhëtime detare dhe aventura.
 • Dëshmi ligjore e pronësisë: Merrni një dëshmi të sigurt dhe të njohur të pronësisë, duke siguruar mbrojtje kundër vjedhjes dhe mosmarrëveshjeve të mundshme.
 • Pajtueshmëria me Rregulloret Detare: Siguroni përputhshmërinë me rregulloret detare suedeze dhe të BE-së, duke kontribuar në rritjen e praktikave të sigurisë dhe përgjegjësisë mjedisore.
 • Pranueshmëria për financim dhe sigurim: Shijoni avantazhet e të qenit të pranueshëm për opsionet e financimit dhe mbulimin e sigurimit, duke siguruar fleksibilitet financiar dhe mbrojtje për mjetin tuaj ujor.
 • Njohja ndërkombëtare: Përfitoni nga njohja ndërkombëtare, duke lejuar lundrim më të qetë në ujërat globale dhe duke lehtësuar hyrjen në portet e huaja.
 • Vlera e përmirësuar e rishitjes: Përjetoni mundësinë për një vlerë më të lartë rishitjeje që i atribuohet statusit të regjistrimit të anijes suaj dhe respektimit të standardeve të rrepta të sigurisë.

Regjistrimi ose regjistrimi i jahteve të Suedi në Poloni (shih fund të faqes)

Ne mund ta regjistrojmë varkën tuaj në Suedi ose në 30 juridiksione të tjera të regjistrimit me flamur. Si kompania më e madhe e regjistrimit të flamurit, ne kemi shumë përvojë në regjistrimin e jahteve në Suedi.

Kur regjistroni varkën tuaj, është e rëndësishme që fillimisht të diskutoni me një specialist të regjistrimit të varkave vendin më të mirë për ta bërë këtë. Kjo zgjedhje do të varet nga një sërë faktorësh duke përfshirë; lloji i përdorimit (varkë private, e zhveshur ose komerciale), madhësia dhe tonazhi i varkës suaj, në pronësi private ose korporative dhe edhe nëse VSAT është paguar (nëse është në Evropë).

Filloni duke na kontaktuar dhe na jepni një shpjegim të shkurtër të rrethanave tuaja personale. Më pas mund t'ju këshillojmë se ku të regjistroni varkën tuaj. Kombësia juaj NUK ka rëndësi pasi ka shumë vende me regjistër "të hapur" që do të pranojnë pronarë varkash nga çdo vend!

Një rekomandim është: regjistroni varkën tuaj në Poloni nga 420 €, - dhe është e vlefshme për jetë (pa kosto rinovimi) A keni nevojë për një regjistrim të flamurit të Bashkimit Evropian që është i vlefshëm në mbarë botën dhe është i disponueshëm për të gjitha kombësitë? Ne mund t'ju ofrojmë një regjistrim të flamurit polak (BE). Ky regjistrim është i vlefshëm për gjithë jetën e varkës dhe për këtë arsye nuk do t'ju duhet të rinovoni dokumentet tuaja. Regjistrimi polak është një regjistrim aktual i flamurit të anijes dhe është i vlefshëm në të gjithë botën pa kufizime.

I gjithë procesi është shumë i thjeshtë, pasi nuk keni nevojë për një sondazh me jahte dhe ne mund të organizojmë një regjistrim provizor plotësisht të vlefshëm brenda 2 ditësh. Kostoja është nga 420 €, - kjo është gjithëpërfshirëse dhe një tarifë një herë pa tarifë rinovimi.

Ju mund të lexoni të gjitha detajet këtu: https://www.polish-yacht-registration.com/

Tabela e Krahasimit të Vendeve të Flamurit
  Poloni Mbretëria e Bashkuar Langkawi San Marino
Sa shpejt mund të bëhet? 24 ore 3 ditë 5 dite 2 Ditë
Në dispozicion për të gjitha kombësitë po po po po
Periudha e Validimit Per jeten 5 vite Per jeten 5 vite
Certifikatën e flamurit po po po po
Regjistrimi i pronësisë po po po po
Sondazhi është i detyrueshëm jo po jo jo
I vlefshëm në të gjithë botën po po po po
I përshtatshëm për jahte komerciale jo po po po po
Pricemimi nga 420 EUR 459 GBP 950 USD 590 euro
Shih detajet Shih detajet Shih detajet Shih detajet

Të gjitha Metodat e Pagesave Ndërkombëtare të Pranuara